Seminar o agencijskom zapošljavanju

0
292

U Beogradu smo 19. novembra 2019. godine u saradnji sa koleginicom adv. Valentinom Momčilović održali seminar „Pravci zakonske regulative u oblasti Agencijskog zapošljavanja, čiji je domaćin bilo Udruženje konstruktivista Srbije (UKS).

Učesnici seminara, predstavnici domaćih i stranih kompanija, imali su priliku da se detaljnije upoznaju sa sadržinom Predloga zakona o agencijskom zapošljavanju, tokom usvajanja ovog zakona i pravcima u kojima se kreće regulativa u navedenoj oblasti.

Advokat Nataša Cimbaljević i advokat Valentina Momčilović analizirale su odredbe Predloga zakona, prednosti i mane ovakvih zakonskih rešenja i moguća sporna pitanja u budućoj praksi.

Učesnici su, takođe, bili u prilici da čuju o motivima poslodavca korisnika da se odluči na ovakav vid angažovanja zaposlenih, i o pozitivnim i negativnim stranama ovakvih zakonskih rešenja.

Nakon izlaganja advokata učesnici su imali brojna pitanja i zaključke, te je usledila interesantna diskusija o praktičnim rešenjima koja stoje na raspolaganju poslodavcima  korisnicima sa jedne strane i agencijama za privremeno zapošljavanje sa druge strane.

Zaključak seminara jeste da naredni period do stupanja na snagu ovog Zakona agencije i poslodavci korisnici treba da iskoriste na taj način što će svoje poslovanje i interna akta da usklade sa novim propisima.

Nakon predavanja o pravnim aspektima novina u oblasti agencijskog zapošljavanja, učesnici su imali priliku da u prijatnoj atmosferi budu deo interaktivnog predavanja predsednika Udruženja konstruktivista Srbije, profesora psihologije Dušana Stojnova, na temu psihološke strane neizvesnosti u zapošljavanju koja se različito manifestuje na sve tri strane odnosa Agencija-poslodavac korisnik-ustupljeni zaposleni.