Krivično i prekršajno pravo

Krivično pravo

NC Legal zastupa klijente i u krivičnim postupcima u sledećim situacijama:

• Podnošenje krivičnih prijava i privatnih tužbi;
• Odbrana okrivljenih u prethodnom i krivičnom postupku;
• Zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca u krivičnom postupku;
• Ulaganje žalbi i drugih pravnih lekova na odluke krivičnih sudova i drugih organa postupka;
• Zastupanje u postupcima vezanim za puštanje osuđenog na uslovni otpust;
• Druge oblasti krivičnog prava.

Naš advokatski tim zastupa i u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode. Prekršajno pravo

NC Legal stručno i efikasno zastupa i savetuje klijente u svim prekršajnim postupcima i postupcima privrednih prestupa, što podrazumeva odbranu okrivljenih u prekršajnim postupcima, zastupanje oštećenih lica u prekršajnom postupku, osporavanje prekršajnog naloga, zahtev za sudsko odlučivanje, i dr.

Oblasti prekršajnog prava i privrednih prestupa u kojima pružamo pravnu pomoć klijentima su:

• Saobraćajni prekršaji;
• Protivpožarna zaštita;
• Privredni prestupi;
• Zaštita podataka o ličnosti;
• Carinski propisi i devizno poslovanje;
• Poreski prekršaji;
• Oglašavanje i javno informisanje;
• Druge oblasti prekršajnog prava.