Radno pravo

Usled osetljivosti i kompleksnosti prirode radnog odnosa poslodavca i zaposlenog, NC Legal advokatska kancelarija pažljivo pristupa slučajevima koji se tiču radnog prava, uzimajući u obzir konkretnu situaciju i detaljno analizirajući celokupnu radnopravnu dokumentaciju i praksu.
Zastupamo klijente u svim fazama i aspektima radnopravnih odnosa, od zasnivanja do prestanka radnog odnosa, uključujući sastav i pripremu celokupne radnopravne dokumentacije, rešenja, ugovora sa zaposlenima, direktorskih ugovora, pravilnika o radu, dokumentacije neophodne za otkazivanje ugovora o radu, sve do sastavljanja podnesaka i zastupanja u sudskim postupcima.

Usluge naše advokatske kancelarije podrazumevaju davanje pravnih saveta i podršku HR odeljenjima u slučajevima internacionalnog zapošljavanja i zapošljavanja preko agencija, pribavljanja radnih dozvola i u ostalim pratećim, a neophodnim upravnim postupcima.
NC Legal razume potrebe svojih klijenata, i pruža pravnu podršku u svakodnevnim poslovnim situacijama, koje takvu podršku zahtevaju, uključujući i disciplinske mere i otkazivanje ugovora o radu, mobing i diskriminaciju na radu.

Imajući u vidu širinu koju podrazumeva oblast radnog prava i nemogućnost navođenja svih aspekata u kojima pružamo pravnu pomoć, u nastavku je pregled samo nekih od oblasti radnog prava u kojima pružamo pravne usluge, uz mogućnost zastupanja i u drugim slučajevima.

• Sastavljanje celokupne radnopravne dokumentacije;
• Postupak u slučaju tehnološkog viška;
• Postupak otkaza;
• Reorganizacija;
• Zapošljavanje stranaca i zapošljavanje preko agencija;
• Diskriminacija i mobing;
• Due Diligence radnog aspekta u poslovanju privrednih društava;
• Pravna podrška u ostalim oblastima radnog prava.