Porodično i nasledno pravo

Porodično pravo

NC Legal advokatska kancelarija pruža pravne usluge u oblasti porodičnog prava, uzimajući u obzir osetljivu i kompleksnu prirodu porodičnih odnosa.
Potreba za advokatskim uslugama može se javiti u različitim životnim situacijama, kao što su razvod braka, podela zajedničke imovine, izdržavanje, smanjenje odnosno povećanje izdržavanja, različiti statusni sporovi i dr.

Klijenti su se našem timu najčešće obraćali uza pomoć iz ove oblasti u sledećim slučajevima:

• Podnošenje tužbe za razvod braka;
• Sastav predloga za sporazumni razvod braka;
• Lišenje roditeljskog prava;
• Podnošenje tužbe radi izdržavanja;
• Podnošenje tuzbe radi deobe bračne tekovine;
• Sastav bračnog ugovora;
• Lišenje poslovne sposobnosti i stavljanje pod starateljstvo;
• Zastupanje u postupcima zaštite od nasilja u porodici.

Takođe, u slučaju da je predmet medijabilan, naša kancelarija se bavi pružanjem usluga posredovanja. Osnivač kancelarije, advokat Nataša Cimbaljević, postupa u različitim predmetima i kao licencirani medijator i kao punomoćnik stranke u postupku medijacije u porodičnim sporovima.

Nasledno pravo

U oblasti naslednog prava NC Legal pruža pravnu pomoć klijentima i stara se da u samom ostavinskom postupku budu zaštićena njihova prava imajući u vidu osetljivost postupka za naslednopravne učesnike i brojna sporna pitanja između srodnika.

Klijentima stojimo na raspolaganju u dole navedenim oblastima koje se tiču naslednopravne materije:

• Zastupanje u ostavinskom postupku;
• Sastavljanje testamenta;
• Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju;
• Sastavljanje ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života ostavioca;
• Vođenje parnica koje proizilaze iz ostavinskog postupka;
• Zastupanje naslednopravnih učesnika u ostvarivanju prava na nužni deo;
• Pružanje pravne pomoci u drugim segmentima ostvarivanja naslednog prava.