Oblasti:

Privredno pravo

U privrednim i drugim sudskim postupcima, advokatska kancelarija NC Legal zastupa svoje klijente pred svim sudovima u zemlji.

Ugovori/Naknada štete

Naša advokatska kancelarija bavi se sastavljanjem svih ugovora koji su u skladu sa javnim poretkom Republike Srbije.

Sudski postupci/ Izvršenje

NC Legal pruža podršku klijentima na taj način što prepoznaje njihove potrebe i prava u svakom pravnom odnosu i iste štiti u sudskim postupcima.

Radno pravo

NC Legal pažljivo pristupa slučajevima radnog prava, uzimajući u obzir situaciju i detaljno analizirajući celokupnu dokumentaciju i praksu

Medijacija/Arbitraža

Ovaj postupak je efikasan i brz, privatnost učesnika je zagarantovana, a njihovi interesi zaštićeni.

Nepokretnosti

Poseban fokus se stavlja na pravo zakupa nepokretnosti, stambenih i poslovnih.

Porodično/Nasledno pravo

NC Legal advokatska kancelarija pruža pravne usluge u oblasti porodičnog prava, uzimajući u obzir osetljivu i kompleksnu prirodu porodičnih odnosa

Krivično/Prekršajno pravo

NC Legal zastupa klijente u krivičnim postupcima, postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode u svim prekršajnim postupcima i postupcima privrednih prestupa.

Upravno pravo/ Otpust iz državljanstva

NC Legal savetuje i zastupa svoje klijente u upravnim postupcima pred svim državnim organima i u upravnim sporovima pred Upravnim sudom Republike Srbije.

IT/Intelektualna svojina/Zaštita prava ličnosti

NC Legal savetuje i zastupa klijente u sferi IT poslovanja, uzimajući u obzir sve oblasti prava u kojima je neophodno pružiti pravnu zaštitu IT firmama.

Konsultacije i kontakt

Paunova 24, TC Banjica, lokal 144, Beograd 11 000

T: +38163 864 3611 | E: office@nclegal.rs