O nama

Advokatska kancelarija NC Legal sa sedištem u Beogradu, počela je sa radom 2019. godine, od kog trenutka su klijentima na raspolaganju advokatske usluge iz mnogobrojnih pravnih oblasti.

Zastupamo i savetujemo fizička i pravna lica u oblasti privrednog, radnog, građanskog, upravnog, krivičnog i prekršajnog prava, kao i u oblasti ljudskih prava, IT i internet prava i prava intelektualne svojine.

Sarađujemo sa domaćim i svetskim organizacijama i kompanijama zbog čega smo imali priliku da učestvujemo u značajnim projektima iz oblasti razvoja nekretnina, informacionih tehnologija, farmacije, automobilske industrije, prehrambene industrije i maloprodaje.

Naša saradnja sa internacionalnim organizacijama sastoji se, delom, i u pružanju naučnog i istraživačkog doprinosa mnogobrojnim temama iz oblasti međunarodnih ljudskih prava.

Klijentima koji su pravna lica pružamo što optimalnije i ekonomski isplativije rešenje, i u tom smislu težimo ka optimizaciji klijentovog poslovanja.

Efikasno rešavamo slučajeve koji su nam povereni, nudimo alternativna rešenja i zastupamo interese svojih klijenata prema najboljem znanju i uverenju.

Osnivač kancelarije je advokat Nataša Cimbaljević, master prava iz Beograda, sa višegodišnjim iskustvom u advokaturi i pravosuđu.

Advokat Nataša Cimbaljević je, takođe, licencirani medijator, sa dozvolom za posredovanje, izdatom od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.

Uz osnovnu obuku za posredovanje, poseduje i završenu specijalizovanu obuku za posredovanje u privredi.