Medijacija i arbitraža

NC Legal tim zastupa klijente u postupcima mirnog rešavanja sporova, i to najčešće u privrednim, radnim i porodičnim sporovima.
Postupak medijacije (posredovanja) sve je češći mehanizam postizanja mirnog rešenja spora u kratkim rokovima. Učestvovanje u postupku medijacije nema negativnih posledica na parnicu koja je u toku, niti na eventualne buduće parnice. Ovaj postupak je efikasan i brz, privatnost učesnika je zagarantovana, a njihovi interesi zaštićeni.

Osnivač kancelarije, advokat Nataša Cimbaljević se nalazi na zvaničnoj listi posrednika koja se vodi pri Ministarstvu pravde Republike Srbije. Zahvaljujući veštini posredovanja naši klijenti dolaze do prihvatljivog rešenja spornih odnosa, za obe strane, uz mogućnost da, u slučaju nepoštovanja, postignuti sporazum prinudno bude ostvaren pred sudom.

Arbitraža je način rešavanja sporova i predstavlja alternativu sudskom postupku. Vansudsko rešavanje sporova je sve zastupljenije kako u svetu, tako i kod nas. Jedan od glavnih razloga što se stranke odlučuju za ugovaranje arbitraže jeste znatno kraće trajanje postupka u odnosu na sudske postupke. Druga važna karakteristika arbitraže je privatna priroda odluka koje se donose u ovom postupku. Arbitražna odluka je obavezujuća za stranke i može se izvršiti prinudnim putem.

Važna novina u poslovanju privrednih društava je unošenje arbitražne klauzule u ugovore koji se zaključuju u privredi. Klijentima pružamo pravnu pomoć u smislu sastavljanja ugovora i pružanja konsultacija vezanih za arbitražu i zastupamo korporacije u arbitražnim postupcima.