Sektori

Automobilska industrija

Automobilska industrija je najatraktivnija delatnost svake ekonomije. NC Legal advokatska kancelarija pruža savetodavne usluge u regulatornim i korporativnim pitanjima, aktivno prati trendove u ovom segmentu industrije, kao i razvoj i promene relevantne regulative.

Prehrambena industrija

Prehrambena industrija se kontinuirano suočava sa različitim potrebama i zahtevima potrošača, kao što su organska hrana i neobični ukusi. Potrebe i zahtevi potrošača direktno utiču na strategije proizvođača. NC Legal advokatska kancelarija savetuje klijente iz ove oblasti pomažući im u svakoj fazi proizvodnog i poslovnog ciklusa, kao i u oblasti investicija i državnih podsticaja.

Farmacija

Farmaceutska industrija je jedna od ključnih industrijskih grana u zemljama čitavog sveta. NC Legal advokatska kancelarija pruža usluge klijentima u oblastima koje su ključne za farmaceutske kompanije.

Maloprodaja i veleprodaja

NC Legal advokatska kancelarija pruža širok spektar usluga u ovoj privrednoj delatnosti, počev od pravljenja nacrta komercijalnih ugovora, preko savetovanja klijenata koje je usmereno ka usklađivanju poslovanja sa propisima koji uređuju oblast zaštite konkurencije, zaštite podataka, sve do registracije poslovanja i izmene poslovnih podataka u Agenciji za privredne registre RS.

Nekretnine

Poslovanje nekretninama i same nekretnine profitabilan su sektor širom sveta. NC Legal advokatska kancelarija pruža savetodavne usluge fizičkim i pravnim licima u oblasti investicija i razvoja, počev od prikupljanja sredstava i zajedničkih ulaganja, preko sticanja nepokretnosti i raspolaganja istima, do pitanja vlasništva, finansiranja i rešavanja sporova.

Informacione tehnologije

Industrija koja prolazi kroz neke od najvećih promena na globalnom tržištu je industrija informaionih tehnologija. U Srbiji, tehnologija beleži ogroman rast tokom poslednjih nekoliko godina, a domaći i strani poslodavci su u potrazi za talentovanim obrazovanim ljudima. NC Legal advokatska kancelarija pruža pravne usluge u ovoj oblasti, od zastupanja u transakcijama i postupcima restrukturiranja, preko pitanja iz kompanijskog prava i intelektualne svojine, do rešavanje sporova.

Banke i investicioni fondovi

NC Legal advokatska kancelarija zastupa banke i investicione fondove i savetuje ih u cilju ostvarivanja najboljih poslovnih rezultata. Takođe, klijente zastupamo u svim oblastima prava relevantnim za bankarsko poslovanje i poslovanje investicionih fondova.

Ostale industrije

NC Legal advokatska kancelarija zastupa klijente i u ostalim industrijama, kako onim razvijenim tako i industrijama u razvoju, savetuje klijente u svim relevantnim oblastima poslovanja i pruža kompletnu pravnu uslugu usmerenu ka ostvarivanju najboljih poslovnih rezultata.

Konsultacije i kontakt

Paunova 24, TC Banjica, lokal 144, Beograd 11 000

T: +38163 864 3611 | E: office@nclegal.rs