Privredno pravo

Advokatska kancelarija NC Legal savetuje i zastupa kako domaće tako i strane korporativne klijente (firme i odgovorna lica unutar firmi) prilikom dolaska na domaće tržište.

NC Legal pruža usluge počev od savetovanja prilikom osnivanja privrednog društva, u smislu odabira odgovarajuće pravne forme društva za konkretnu poslovnu ideju, preko posredovanja u ugovaranju privrednih poslova i zaključenja ugovora u privred, sve do daljeg razvoja društva, promene vlasničke strukture i ostalih poromena unutar društva.

Advokatske usluge obuhvataju zastupanje pred nadležnim organima uprave radi sprovođenja svih neophodnih postupaka i zastupanje u sudskim sporovima u kojima je društvo ili direktor društva strana u postupku.

Naš rad usmeren je ka zastupanju i pružanju pravne pomoći kako jednostavnijim oblicima privrednog organizovanja (ortačko ili komanditno društvo), tako i društvima kapitala u okviru njihovog poslovanja (društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo), njihovim direktorima, članovima, zastupnicima ili organima društva. Pravne usluge pružamo i drugim formama organizovanja kao što su fondacije, zadruge, udruženja i dr. U našu delatnost spada, takođe, zastupanje članova privrednog društva na sednicama društva, zastupanje u postupku medijacije ili zastupanje klijenata u sudskom sporu.

Pored rešavanja slučaja koji je pred nas stavljen i savetovanja kod svih spornih oblasti poslovanja, naš tim advokata ima u vidu i naredne korake u poslovanju klijenata (kao što je poreski aspekt), te stoji na raspolaganju svojim klijentima za podršku i u toj oblasti. Na ovaj način naš tim nudi svojim klijentima optimalnu i sveobuhvatnu uslugu podrške u korporativnom poslovanju. Posebnu pažnju NC Legal posvećuje start up preduzećima iz raznih delatnosti poslovanja koja se suočavaju sa velikim brojem noviteta i dilema iz različitih pravnih oblasti. U privrednim i drugim sudskim postupcima advokatska kancelarija NC Legal zastupa svoje klijente pred svim sudovima u zemlji.

Osnivač kancelarije, advokat i licencirani medijator Nataša Cimbaljević, učestvuje u postupcima medijacije i u arbitražnim postupcima kako u svojstvu punomoćnika jedne od strana, tako i u svojstvu medijatora odnosno arbitra.