Uskoro nova rešenja u srpskom pravu – stečaj preduzetnika i put ka ličnom bankrotstvu

0
521

Ministarstvo privrede formiralo je radnu grupu za izradu nacrta zakona koji će uređivati bankrotstvo preduzetnika u skladu sa Programom za rešavanje problematičnih kredita za period od 2018-2020. godine Vlade Srbije. Srpsko stečajno zakonodavstvo na ovaj način bi regulisalo postupak u kome bi poverioci kolektivno  mogli da namire svoja potraživanja prema preduzetniku, što do sada nije bilo moguće u RS.

Regulisanje stečaja preduzetnika usmereno je ka tome da postupak bude uređen na način da se može odvijati brzo i efikasno kako bi poverioci i dužnici imali motivaciju da ga pokrenu blagovremeno. Takođe, rad na regulisanju stečajnog postupka ide ka tome da se ne pravi razlika između dugova nastalih na osnovu poslovanja i dugova po ostalim osnovima. Može biti da je ovo put ka regulisanju ličnog bankrotstva.

Nova rešenja će u praksi podrazumevati  da prezadužene preduzetnike – fizička lica, neće zaobići prinudna naplata obaveza koje su preuzeli. Stečajem preduzetnika upravljaće administrator, kao što to čini stečajni upravnik u postupku stečaja prema privrednom društvu.

Raspravlja se o uslovu da iznos dugovanja mora da bude viši od 50.000 evra da bi bilo moguće pokretanje stečaja nad preduzetnikom.

Konačna rešenja Nacrta zakona ćemo tek videti, a ukoliko Nacrt prođe skupštinsku proceduru, videćemo kako će postupak stečaja nad preduzetnikom izgledati u praksi.